Sweet As The Moment When The Florice Went "Pop" - I Love You

Hjälpa andra i nöd

Vid vårt familjemöte så hade vi saker att resonera igenom eftersom vi hade flera gånger gjort så att vi hade tänkt att göra saker för andra människor och det vi pratade om var att skänka till andra som behöver hjälp. Det vi satt och pratade om var om vi skulle bli fadder och varför det? Jo för att när man minns hur det var i skolan så var det på prat om att man skulle ta en fadder i fjärran land och detta för att hjälpa dom att få en skolgång och mat på bordet samt även kläder så efter att ha valt detta tillfälle att prata om detta så valde hela familjen att göra det och ta oss an en fadder som var i behov av hjälp.